Chuyển giao công nghệ sản xuất các loại Sơn tín hiệu Giao thông

Sơn tín hiệu Giao thông là các loại vật liệu được sử dụng trong Giao thông Vận tải đường bộ, đường không hay đường thủy nhằm mục đích chỉ giới, hướng dẫn, phân luồng & giới hạn lưu thông nhằm mục đích để giúp cho người điều khiển & phương tiện giao thông đi đúng luật lệ để bảo đảm an toàn, tránh ùn tắc & bảo đảm lưu thông thông suốt kịp thời. Kinh tế càng tăng trưởng thì Xem tiếp…