Menu 038. 6257 7454

Hướng Dẫn Thanh Toán

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thanh toán của Quý khách, SOVA xin đưa ra nhiều hình thức thanh toán khác nhau để thuận tiện nhất cho khách hàng.

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thanh toán của Quý khách, SOVA xin đưa ra nhiều hình thức thanh toán khác nhau để thuận tiện nhất cho khách hàng.


Các Chính Sách

CHAT FACEBOOK

CHAT ZALO